Power.nl

Power.nl wordt momenteel niet actief gebruikt, maar wij zijn van plan dit op een later moment wel te doen.

Vanwege de omvang van ons portfolio is het niet ondenkbaar dat wij bereidt zijn Power.nl beschikbaar te stellen voor verkoop of (tijdelijke) verhuur, omdat onze ideeën soms pas op een later moment worden uitgewerkt.

Power.nl is onderdeel van odb.nl. Voor vragen neem contact op met edo@odb.nl of bekijk Power.nl op Undeveloped.com.